Tin tức - Sự kiện

Cuộc thi "Thiết kế 3D với SolidWorks"

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CUỘC THI

Mục đích cuộc thi:

- Cuộc thi tập trung vào kỹ năng thiết kế trên phần mềm.

- Cuộc thi sẽ giúp người dự thi hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm.

- Đối tượng dự thi có thể cập nhật các kiến thức và kỹ năng từ các buổi hội thảo kèm theo trong cuộc thi từ các nhà tài trợ và các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao.

- Đối tượng dự thi còn được hỗ trợ đến doanh nghiệp tham ...

Đọc tiếp ...