Lịch bảo vệ Đồ án CTM và CN-CTM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

(Đồ án Chi Tiết Máy, Đồ án Công nghệ Chế Tạo Máy)

 

1.    Đồ án Chi Tiết Máy

-       Thời gian: 13:00, Thứ 7, ngày 6 tháng 5 năm 2017 (Tuần 13)

-       Địa điểm: Phòng Thực hành CNC + Phòng Máy tính 3.

-       Lưu ý:

  • Sinh viên cần chuẩn bị bản thuyết minh có kèm bản vẽ A4 và bản vẽ lắp A0 (tất cả phải được đồng ý cho bảo vệ và có chữ ký của GVHD).
  • Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời khi bảo vệ đồ án Chi tiết máy, sinh viên có thể tải về tại đây: https://goo.gl/kFzg5d (chú ý có phân biệt chữ Hoa và thường)
  • GVHD nộp điểm hướng dẫn về Thầy Trường trước ngày 5/5/2017.

 

2.   Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy

-       Thời gian: 13:00, Thứ 7, ngày 6 tháng 5 năm 2017 (Tuần 13)

-       Địa điểm: Phòng Thực hành CNC + Phòng Máy tính 3.

-       Lưu ý:

  • Sinh viên cần chuẩn bị bản thuyết minh và tập bản vẽ A3 (tất cả phải được đồng ý cho bảo vệ và có chữ ký của GVHD).
  • GVHD nộp điểm hướng dẫn về Thầy Trường trước ngày 5/5/2017.

                                                                        Bộ môn CN-CTM