osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net porno français xxxfetishsex.club pornofilmtv.net akü takviye sexy video young lesbian porn sexy teen porn indian porn eniporn.com best porn video Crazy girl dildo

screaming all the way (2) Asian Gynecologist pt1

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

Tổng hợp các lớp online khoa cơ khí, hk1 năm 2021-2022

 BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DẠY ONLINE, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021- 2022

(Nếu xem không rỏ có thể tải file excel bên dưới cùng)

Mã môn học Tên môn học Nhóm lớp Số SV Lớp Họ và tên GV Link google meet/Zoom ID  hủy môn Khoa
227006 Cơ học ứng dụng 01 0 CCQ2114A,CCQ2114B Phạm Xuân Vũ https://meet.google.com/rfg-jcdw-erm?authuser=0   CK
227006 Cơ học ứng dụng 02 0 CCQ2103A,CCQ2103B Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227006 Cơ học ứng dụng 03 0 CCQ2103C,CCQ2103D Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/mbh-dunk-rmw   CK
227006 Cơ học ứng dụng 04 0 CCQ2103E,CCQ2103F Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/drj-uwtn-emj   CK
227006 Cơ học ứng dụng 05 0 CCQ2104A,CCQ2104B Phạm Xuân Vũ https://meet.google.com/rfg-jcdw-erm?authuser=0   CK
227009 Công nghệ CAD/CAM 01 41 CCQ1914A,CCQ1914B Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/uiv-qudp-hyj   CK
227014 Công nghệ khí nén - thủy lực 01 58 CCQ1903E,CCQ1903F Phạm Xuân Vũ https://meet.google.com/rfg-jcdw-erm?authuser=0   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 01 15 CCQ1903A Ngô Văn Thạnh https://meet.google.com/yjg-twhz-poe   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 02 15 CCQ1903A Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 03 15 CCQ1903B Thân Văn Thế https://meet.google.com/hwc-djiu-oin   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 04 15 CCQ1903B Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 05 15 CCQ1903C Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 06 15 CCQ1903C Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 07 15 CCQ1903D Trần Danh Vũ https://meet.google.com/pgk-xiet-xnc   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 08 16 CCQ1903F Huỳnh Hà Nghiêm Trang https://meet.google.com/zss-dhru-veb   CK
227023 Đồ án công nghệ cơ khí 09 15 CCQ1903E Trần Trung Kiên meet.google.com/feb-zczm-ban   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 01 0 CCQ2117A,CCQ2117B Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 02 0 CCQ2117C,CCQ2117D Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 03 0 CCQ2117E,CCQ2117F Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 04 0 CCQ2117G,CCQ2117H Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 05 0 CCQ2117I,CCQ2117J Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 06 0 CCQ2117K,CCQ2117L Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 07 0 CCQ2117M,CCQ2117N Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 08 0 CCQ2117O,CCQ2117P Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 09 0 CCQ2117Q,CCQ2117R Nguyễn Hoàng Vũ https://meet.google.com/jso-pjgo-tqh   CK
227026 Dung sai - Kỹ thuật đo 10 0 CCQ2117LA Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 01 0 CCQ2117A,CCQ2117B Nguyễn Hoàng Vũ https://meet.google.com/jso-pjgo-tqh   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 02 0 CCQ2117C,CCQ2117D Nguyễn Hoàng Vũ https://meet.google.com/jso-pjgo-tqh   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 03 0 CCQ2117E,CCQ2117F Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 04 0 CCQ2117G,CCQ2117H Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 05 0 CCQ2117I,CCQ2117J Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 06 0 CCQ2117K,CCQ2117L Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 07 0 CCQ2117M,CCQ2117N Nguyễn Tiên Sinh https://meet.google.com/ajh-zdip-tuh?authuser=2   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 08 0 CCQ2117O,CCQ2117P Nguyễn Tiên Sinh https://meet.google.com/ajh-zdip-tuh?authuser=2   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 10 25 LOPHL17 Chướng Thiết Tú https://meet.google.com/avp-tikm-dgt   CK
227034 Nguyên lý – Chi tiết máy (các ngành không chuyên) 11 70 LOPHL17 Phan Thị Trúc Thảo https://meet.google.com/ofq-kcxt-uat   CK
227056 Thực tập phay 1 01 17 CCQ2003A,CCQ2003B Nguyễn Văn Tiến   X CK
227056 Thực tập phay 1 02 19 CCQ2003A,CCQ2003B Nguyễn Tấn Hùng   X CK
227056 Thực tập phay 1 03 14 CCQ2003A,CCQ2003B Trần Anh Sơn   X CK
227056 Thực tập phay 1 05 20 CCQ2003C,CCQ2003D Nguyễn Hoàng Vũ   X CK
227056 Thực tập phay 1 06 20 CCQ2003C,CCQ2003D Nguyễn Hoàng Vũ   X CK
227056 Thực tập phay 1 07 20 CCQ2003E,CCQ2003F Chướng Thiết Tú   X CK
227056 Thực tập phay 1 08 15 CCQ2003E,CCQ2003F Nguyễn Tấn Hùng   X CK
227056 Thực tập phay 1 09 14 CCQ2003E,CCQ2003F Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227056 Thực tập phay 1 10 13 CCQ2004A Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227056 Thực tập phay 1 11 13 CCQ2004A Nguyễn Ngọc Trọng   X CK
227060 Thực tập tiện 1 01 17 CCQ2003A,CCQ2003B Nguyễn Văn Tiến   X CK
227060 Thực tập tiện 1 02 19 CCQ2003A,CCQ2003B Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227060 Thực tập tiện 1 04 20 CCQ2003C,CCQ2003D Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227060 Thực tập tiện 1 05 20 CCQ2003C,CCQ2003D Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227060 Thực tập tiện 1 07 20 CCQ2003E,CCQ2003F Nguyễn Tiên Sinh   X CK
227060 Thực tập tiện 1 08 16 CCQ2003E,CCQ2003F Nguyễn Tiên Sinh   X CK
227060 Thực tập tiện 1 09 17 CCQ2003A,CCQ2003B Nguyễn Tiên Sinh   X CK
227060 Thực tập tiện 1 10 14 CCQ2004A Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227060 Thực tập tiện 1 11 12 CCQ2004A Nguyễn Tiên Sinh   X CK
227060 Thực tập tiện 1 12 20 CCQ2014A,CCQ2014B Nguyễn Văn Tiến   X CK
227060 Thực tập tiện 1 13 20 CCQ2014A,CCQ2014B Nguyễn Ngọc Trọng   X CK
227063 Vật liệu học 01 0 CCQ2103A,CCQ2103B Chướng Thiết Tú https://meet.google.com/avp-tikm-dgt   CK
227063 Vật liệu học 02 0 CCQ2103C,CCQ2103D Chướng Thiết Tú https://meet.google.com/avp-tikm-dgt   CK
227063 Vật liệu học 03 0 CCQ2103E,CCQ2103F Trần Quang Thái meet.google.com/jqb-ptag-jcq   CK
227063 Vật liệu học 04 40 CCQ1904A,CCQ1904B Trần Quang Thái meet.google.com/jqb-ptag-jcq   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 01 0 CCQ2101A Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 02 0 CCQ2103A,CCQ2103B Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 03 0 CCQ2103C,CCQ2103D Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 04 0 CCQ2103E,CCQ2103F Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 05 0 CCQ2104A,CCQ2104B Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 06 0 CCQ2114A,CCQ2114B Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 07 0 CCQ2117A,CCQ2117B Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 08 0 CCQ2117C,CCQ2117D Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 11 0 CCQ2117I,CCQ2117J Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 12 0 CCQ2117K,CCQ2117L Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 13 0 CCQ2117LA Ngô Văn Thạnh https://meet.google.com/yjg-twhz-poe   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 14 0 CCQ2117M,CCQ2117N Trần Thị Ngọc Liên https://meet.google.com/ifq-moyx-jcd   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 15 0 CCQ2117O,CCQ2117P Nguyễn Tấn Thích https://meet.google.com/dno-iwtj-mmb   CK
227064 Vẽ kỹ thuật 1 16 0 CCQ2117Q,CCQ2117R Ngô Văn Thạnh https://meet.google.com/yjg-twhz-poe   CK
227067 Anh văn chuyên ngành (Cơ khí) 01 65 CCQ1903E,CCQ1903F Phan Thị Trúc Thảo https://meet.google.com/ofq-kcxt-uat   CK
227067 Anh văn chuyên ngành (Cơ khí) 02 33 CCQ1904A,CCQ1904B Hồ Hoài Nam https://meet.google.com/fpf-xntr-rwi   CK
227069 Công nghệ khí nén - thủy lực nâng cao 01 70 CCQ1903A,CCQ1903B Phạm Xuân Vũ https://meet.google.com/rfg-jcdw-erm?authuser=0   CK
227070 Đồ án hệ thống cơ điện tử 01 20 CCQ1914A Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227070 Đồ án hệ thống cơ điện tử 02 22 CCQ1914B Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227103 Tin học ứng dụng 1 (Inventor) 01 40 CCQ2003A,CCQ2003B Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227103 Tin học ứng dụng 1 (Inventor) 02 40 CCQ2003C,CCQ2003F Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227103 Tin học ứng dụng 1 (Inventor) 03 40 CCQ2003D,CCQ2003E Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227103 Tin học ứng dụng 1 (Inventor) 04 33 CCQ1904A,CCQ1904B Tô Thị Mỹ Hồng https://meet.google.com/xgz-fkbm-vbm   CK
227113 Điều khiển tự động (Cơ khí) 01 55 CCQ2014A,CCQ2014B Lưu Mạnh Sơn https://meet.google.com/wwc-caac-ayh   CK
227122 Anh văn chuyên ngành cơ điện tử 01 52 CCQ1914A,CCQ1914B Hồ Hoài Nam https://meet.google.com/fpf-xntr-rwi   CK
227127 Thực tập hàn 01 19 CCQ2004A Thân Văn Thế   X CK
227127 Thực tập hàn 02 20 CCQ2004A Thân Văn Thế   X CK
227127 Thực tập hàn 03 0 CCQ2117A,CCQ2117B Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 04 0 CCQ2117A,CCQ2117B Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 06 0 CCQ2117C,CCQ2117D Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 07 0 CCQ2117C,CCQ2117D Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 09 0 CCQ2117E,CCQ2117F Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 10 0 CCQ2117E,CCQ2117F Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 12 0 CCQ2117G,CCQ2117H Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 13 0 CCQ2117G,CCQ2117H Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 15 0 CCQ2117I,CCQ2117J Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 16 0 CCQ2117I,CCQ2117J Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 18 0 CCQ2117K,CCQ2117L Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 19 0 CCQ2117K,CCQ2117L Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 21 0 CCQ2117M,CCQ2117N Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 22 0 CCQ2117M,CCQ2117N Trần Quang Thái   X CK
227127 Thực tập hàn 24 0 CCQ2117O,CCQ2117P Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 25 0 CCQ2117O,CCQ2117P Trần Trung Kiên   X CK
227127 Thực tập hàn 27 0 CCQ2117Q,CCQ2117R Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 28 0 CCQ2117Q,CCQ2117R Ngô Văn Thạnh   X CK
227127 Thực tập hàn 30 0 CCQ2117LA Thân Văn Thế   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 01 27 CCQ2003A Trần Thị Ngọc Liên   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 02 20 CCQ2003B Trần Danh Vũ   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 03 24 CCQ2003C Nguyễn Tấn Thích   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 04 18 CCQ2003D Thân Văn Thế   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 05 22 CCQ2003E Trần Trung Kiên   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 06 14 CCQ2003F Huỳnh Hà Nghiêm Trang   X CK
227129 Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp (CK) 07 22 CCQ2004A Nguyễn Chánh Tín   X CK
227130 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 01 0 CCQ2104A,CCQ2104B Nguyễn Tiên Sinh https://meet.google.com/uye-wbor-ydi?authuser=2   CK
227132 Công nghệ sửa chữa 01 36 CCQ2004A Thân Văn Thế https://meet.google.com/hwc-djiu-oin   CK
227134 Điều khiển số trong công nghiệp 01 0 CCQ2114A,CCQ2114B Lưu Mạnh Sơn https://meet.google.com/wwc-caac-ayh   CK
227135 Điều khiển và giám sát quá trình (SCADA) 01 43 CCQ1914A,CCQ1914B Võ Thành Kiệt https://meet.google.com/rfv-ncvg-uwm   CK
227136 Kỹ thuật Robot 01 47 CCQ1914A,CCQ1914B Lưu Mạnh Sơn https://meet.google.com/wwc-caac-ayh   CK
227137 Nguyên lý - Chi tiết máy 01 0 CCQ2104A,CCQ2104B Nguyễn Tiên Sinh https://meet.google.com/bmq-ssom-qku?authuser=2   CK
227138 Solidworks 01 40 CCQ2014A,CCQ2014B Nguyễn Thị Thúy Thanh https://meet.google.com/hns-grjk-zcz   CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 01 20 CCQ1903A Ngô Văn Thạnh   X CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 02 23 CCQ1903B Ngô Văn Thạnh   X CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 03 24 CCQ1903C Ngô Văn Thạnh   X CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 04 20 CCQ1903D Trần Trung Kiên   X CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 05 20 CCQ1903E Trần Trung Kiên   X CK
227142 Thực tập hàn TIG - MAG 06 20 CCQ1903F Trần Trung Kiên   X CK
227144 Thực tập hệ thống cơ điện tử 01 20 CCQ1914A,CCQ1914B Võ Thành Kiệt   X CK
227144 Thực tập hệ thống cơ điện tử 02 21 CCQ1914A,CCQ1914B Võ Thành Kiệt   X CK
227145 Thực tập nguội 01 0 CCQ2103A Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227145 Thực tập nguội 02 0 CCQ2103A,CCQ2103B Nguyễn Tấn Thích   X CK
227145 Thực tập nguội 03 0 CCQ2103B Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227145 Thực tập nguội 04 0 CCQ2103C Nguyễn Tấn Thích   X CK
227145 Thực tập nguội 05 0 CCQ2103C,CCQ2103D Nguyễn Tấn Thích   X CK
227145 Thực tập nguội 06 0 CCQ2103D Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227145 Thực tập nguội 07 0 CCQ2103E Nguyễn Tấn Thích   X CK
227145 Thực tập nguội 08 0 CCQ2103E,CCQ2103F Nguyễn Tấn Thích   X CK
227145 Thực tập nguội 09 0 CCQ2103F Nguyễn Văn Tiến   X CK
227145 Thực tập nguội 11 0 CCQ2117LA Trần Trung Kiên   X CK
227147 Thực tập phay 3 01 20 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227147 Thực tập phay 3 02 20 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Hoàng Vũ   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 01 20 CCQ1903A Thân Văn Thế   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 02 23 CCQ1903B Thân Văn Thế   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 03 24 CCQ1903C Thân Văn Thế   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 04 20 CCQ1903D Trần Danh Vũ   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 05 20 CCQ1903E Lê Văn Ba   X CK
227148 Thực tập sửa chữa 06 20 CCQ1903F Trần Danh Vũ   X CK
227149 Thực tập tiện 3 01 19 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Ngọc Trọng   X CK
227149 Thực tập tiện 3 02 20 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Thanh Tâm   X CK
227154 Thực tập CNC 01 20 CCQ1914A,CCQ1914B Huỳnh Hà Nghiêm Trang   X CK
227154 Thực tập CNC 02 22 CCQ1914A,CCQ1914B Lê Thanh Vũ   X CK
227158 Công nghệ CNC 01 40 CCQ2003A,CCQ2003B Chướng Thiết Tú https://meet.google.com/avp-tikm-dgt   CK
227158 Công nghệ CNC 02 40 CCQ2003C,CCQ2003D Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227158 Công nghệ CNC 03 40 CCQ2003E,CCQ2003F Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227158 Công nghệ CNC 04 28 CCQ2004A Lê Thanh Vũ https://meet.google.com/ygg-zgnj-doa   CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 01 20 CCQ1903A Lê Thanh Vũ   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 02 23 CCQ1903B Lê Thanh Vũ   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 03 23 CCQ1903C Lê Thanh Vũ   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 04 20 CCQ1903D Chướng Thiết Tú   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 05 21 CCQ1903E Chướng Thiết Tú   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 06 20 CCQ1903F Chướng Thiết Tú   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 07 17 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Chánh Tín   X CK
227159 Thực tập CNC nâng cao 08 17 CCQ1904A,CCQ1904B Huỳnh Hà Nghiêm Trang   X CK
227160 Chuyên đề công nghệ cơ khí 01 20 CCQ1903A Thân Văn Thế   X CK
227160 Chuyên đề công nghệ cơ khí 02 8 CCQ1903A Thân Văn Thế   X CK
227160 Chuyên đề công nghệ cơ khí 03 23 CCQ1903B Thân Văn Thế   X CK
227162 Chuyên đề thiết kế chi tiết máy 01 23 CCQ2004A Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/uiv-qudp-hyj   CK
227163 Chuyên đề cơ khí chế tạo 01 31 CCQ1904A,CCQ1904B Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/uiv-qudp-hyj   CK
227501 Sản xuất các chi tiết và cấu kiện 01 0 CCQ1902A Trần Danh Vũ,Nguyễn Ngọc Trọng https://meet.google.com/pgk-xiet-xnc   CK
227501 Sản xuất các chi tiết và cấu kiện 01 0 CCQ1902A Huỳnh Hà Nghiêm Trang,Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/bmb-ikgx-pnj   CK
227510 Ngoại ngữ chuyên ngành 01 0 CCQ1902A Hồ Hoài Nam https://meet.google.com/vaw-bfve-ofd   CK
227515 Chuẩn bị và triển khai một đơn đặt hàng gia công đơn chiếc 01 0 CCQ1902A Trần Danh Vũ https://meet.google.com/pgk-xiet-xnc   CK
227516 Tổ chức giám sát quá trình gia công hàng loạt 01 0 CCQ1902A Huỳnh Hà Nghiêm Trang https://meet.google.com/zss-dhru-veb   CK
227516 Tổ chức giám sát quá trình gia công hàng loạt 01 0 CCQ1902A Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/uiv-qudp-hyj   CK
227517 Tối ưu hóa quá trình gia công 01 0 CCQ1902A Nguyễn Chánh Tín https://meet.google.com/uiv-qudp-hyj   CK
227517 Tối ưu hóa quá trình gia công 01 0 CCQ1902A Trần Danh Vũ https://meet.google.com/pgk-xiet-xnc   CK
227517 Tối ưu hóa quá trình gia công 01 0 CCQ1902A Huỳnh Hà Nghiêm Trang https://meet.google.com/zss-dhru-veb   CK
227517 Tối ưu hóa quá trình gia công 01 0 CCQ1902A Nguyễn Ngọc Trọng https://meet.google.com/abq-mqnb-ykx   CK