TTHTSV & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Tuyển dụng làm việc trong môi trường thân thiện, thoáng mát, thiết bị hiện đại và tiên tiến.

10 thợ hàn

02 nhân viên it 

06 thợ cơ khí

50 lao động phổ thông