osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net porno français xxxfetishsex.club pornofilmtv.net akü takviye sexy video young lesbian porn sexy teen porn indian porn eniporn.com best porn video Crazy girl dildo

screaming all the way (2) Asian Gynecologist pt1

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

Thông báo về việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Thực hiện công văn số 1749/ƯBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của
Uy ban nhân dân Thành phô vê triên khai tăng cường các biện pháp kiêm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường Cao đăng Công thương Tp. HCM đê nghi rrưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, triên khai thực hiện một sô nội dung sau:
1) Triển khai, quán triệt công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của ùy ban nhân dân Thành phố, Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường.
2) Tạm dừng các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người trong một phòng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đe trao đổi, làm việc trực tuyến, hạn chê gặp mặt trực tiêp.
3) Trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động bố trí SÔ lượng người làm việc trực tiêp tại đơn vị, sô còn lại được làm việc trực tuyên tại nha. fuy nhiên, phải bảo đảm mọi công việc được hoàn thành đúng tiến độ.
4) Khi vào trường giải quyết công việc phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuấn tại cống bảo vệ, và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tê, đặc biệt lưu ý việc đeo khâu trang và giữ khoảng cách.
5) Giao Trưởng phòng Quản trị thiết bị, và ĩ'rưởng phòng Quản lý Ký lúc xá tăng cường giám sát, chỉ đạo các Tổ Bảo vệ kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người vào Trường và yêu câu sinh viên cũng như khách đên Trường liên hệ công tác khai báo y tê online băng việc quét mã QR.
6) Cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường từ ngày 3 1/5/2021 không được rời khoi rhành phô Hô Chí Minh khi chưa có sự đông ý của Ban Giám hiệu.
7) Các hoạt động dạy-học online tiêp tục theo kê hoạch.
Đề nghị"Prưởng các đơn vị triển khai, phổ biến thông báo này đến toàn the cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên được biết để thực hiện từ ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới./.