Giới thiệu chung

21-11-2021 Hồ Diên Lợi

Các bộ môn trực thuộc

– Chế tạo máy

– Công nghệ cơ khí

– Cơ điện tử

Các ngành và chuyên ngành đào tạo

– Cơ khí chế tạo máy

– Công nghệ kỹ thuật cơ khí

– Cơ điện tử Quá trình hình thành và phát triển

– Khoa Cơ khí là một trong những khoa thành lập ngay từ khi thành lập trường (tiền thân là khoa Cơ điện tách ra).

– Có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật với các trình độ cử nhân cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước, thiết lập và triển khai các dự án hợp tác quốc tế,…

– Phấn đấu trở thành chuyên khoa đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực cơ khí như: Cơ khí sữa chữa và khai thác thiết bị, Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử; và các khóa ngắn hạn như: Hàn kỹ thuật cao, Tiện, Phay, Bào, Nguội, CAD/CAM – CNC, khí nén, thủy lực,…

Mục tiêu đào tạo

– Sinh viên, học sinh tốt nghiệp khoa Cơ khí phải hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình đã quy định. Nội dung chương trình luôn luôn được khoa Cơ khí cập nhật hàng năm và áp dụng với sự thay đổi ngày càng nhanh của khoa học và kỹ thuật.

– Đào tạo những cán bộ kỹ thuật tương lai không những vững về lý thuyết, mà còn giỏi về thực hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Cơ khí không ngừng nghiên cứu để nâng cao năng lực tổ chức và chuyên môn, phấn đấu trở thành một trong những khoa chủ lực của nhà trường.

Cơ sở vật chất

– Văn phòng làm việc;

– Xưởng thực tập Phay Bào;

– Xưởng thực tập Tiện;

– Xưởng thực tập Nguội;

– Xưởng thực tập Gò – Hàn;

– Xưởng thực tập Cơ khí sửa chửa;

– Xưởng thực tập Khí nén;

– Xưởng thực tập CAD/CAM – CNC;

– Phòng Vẽ kỹ thuật;

– Phòng thí nghiệm Robot.

– Phòng thí nghiệm cơ điện tử

Nhân sự

– Trưởng khoa: Ths. Lê Thanh Vũ (GVC)

Liên hệ

– Điện thoại khoa: 08.37313631(29)

– Email khoa: khoacokhi07@gmail.com