Kế hoạch đăng ký môn học HK2, 2023-2024 (Đợt 1, 26-27/12/2023)

21-12-2023 Mạnh Sơn

Kế hoạch đăng ký môn học HK2, 2023-2024 (Đợt 1, 26-27/12/2023)
1. Lưu ý chung
• Sinh viên phải tự đăng ký tất cả các môn học của mình. Trường không giải quyết những trường hợp SV nhờ bạn đăng ký.
• Trong thời gian ĐKMH online, kết quả đăng ký của sinh viên chỉ là kết quả tạm thời. Hết thời gian ĐKMH online, những môn học nào có số lượng sinh viên đăng ký quá ít sẽ bị hủy.
• Sinh viên khi đã đăng ký online, nếu không học vẫn phải hoàn thành học phí cho những môn học mình đã đăng ký.
• Khi đăng ký online, sinh viên có thể đăng ký học mới, học cải thiện, học lại.
2. Lưu ý về việc đăng ký học lại LỚP GHÉP, LỚP RIÊNG
• LỚP GHÉP: Sinh viên đăng ký LỚP GHÉP online cùng với các đợt đăng ký môn học online (không đăng ký LỚP GHÉP offline bằng phiếu).
3. Lưu ý đối với sinh viên năm cuối
• Sinh viên nếu có đi thực tập tốt nghiệp phải đăng ký môn “Thực tập tốt nghiệp”.
4. Kế hoạch đăng ký HK2, 2023-2024 (từ khóa 2018 trở về trước đã hết thời gian học, không được đăng ký)
Đợt 1:
Thứ 3 (26/12/2023) – (8h00-23h59): Sinh viên khóa K45, K44, K43
Thứ 4 (27/12/2023) – (8h00-23h59): Sinh viên khóa K46
Quý Thầy/Cô thông báo đến Sinh viên các Khóa, theo dõi và đăng ký môn học học kỳ 2 năm học (2023-2024) bảo đảm đúng tiến độ.

Bài viết khác