Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp hk 2 năm 2022 2023

28-12-2022 Mạnh Sơn

Thông báo đến các bạn sinh viên cơ khí đã đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 2023, sau khi đã có thời khóa biểu, các em cần đăng ký chọn công ty trong danh sách để đi, dự kiến đi vào tháng 2/2023.

Các em xem trong file các thông tin về công ty và thầy hướng dẫn rồi điền thông tin tên, lớp, sđt ở cột bên trái.

Chú ý không tự chèn thêm dòng, nếu công ty đó đủ số lượng thì xem công ty khác.

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Thân Văn Thế khoa cơ khí.

bấm link để điền thông tin Tại Đây

Bài viết khác