Sinh viên CN KT Cơ Khí lên ký tên bảng điểm

12-05-2022 Mạnh Sơn

Thông báo sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đi thực tập tốt nghiệp từ tháng 2 đến tháng 4 lên ký tên vô danh sách bảng điểm thực tập tốt nghiệp. Thời gian như sau:
– Từ 8h00 đến 11h00 ngày 13/05/2022 (thứ sáu). Đia điểm: Phòng Thực hành tháo lắp sửa chữa.
– Từ 13h00 đến 16h00 ngày 13/05/2022 (thứ sáu). Đia điểm: Phòng Thực hành hàn 1.
– Từ 17h00 đến 20h00 ngày 13/05/2022 (thứ sáu). Đia điểm: Phòng Thực hành hàn 1.
– Từ 18h00 đến 16h00 ngày 14/05/2022 (thứ bảy). Đia điểm: Phòng Thực hành hàn 1.

Bài viết khác