LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ NĂM HỌC HK1- 2022-2023

18-08-2022 Mạnh Sơn

THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ NĂM HỌC HK1- 2022-2023

  • Danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn trong file đính kèm
  • Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài
  • Thời gian thực hiện từ tuần 1 đến tuần 15. Bảo vệ tuần 16.
  • Các em thực hiện đúng nội dung đồ án và thời gian thực hiệnnhom 4
    nhom 1
    nhom 2
    nhom 3

Bài viết khác