THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TỪ TUẦN 33 ĐẾN 43

05-05-2023 Mạnh Sơn

Thông báo đến sinh viên đang thực hiện độ án công nghệ cơ khí,

Các em xem nhóm và giáo viên hướng dẫn, tham gia vào nhóm zalo để nhận thống báo từ giáo viên

nhóm zalo: https://zalo.me/g/zhkkvr738

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TỪ TUẦN 33 ĐẾN 43
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp Điện thoại GV HƯỚNG DẪN
1 2121030005 Hồ Lê Cảnh CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 779746019 Thân Văn Thế 0905084107 1
2 2120030076 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 383674255 2
3 2120030109 Võ Tiến Đạt CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 393572330 3
4 2121030006 Nguyễn Ngọc Hiền CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 374109972 4
5 2120030078 Nguyễn Chí Hiệp CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 386991487 5
6 2120030113 Phan Trọng Hiếu CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 987282606 6
7 2121030021 Ngô Quang Huy CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 931604480 7
8 2120030079 Võ Văn Huỳnh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 942484205 8
9 2121030030 Nguyễn Tấn Khả CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 988971853 9
10 2121030009 Đồng Sĩ Khang CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 865485865 10
11 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 977610643 11
12 2120030116 Nguyễn Văn Đăng Khoa CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 357484267 12
13 2121030010 Đặng Văn Khoa CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 384752771 Trần Danh Vũ 0979554956 1
14 2121030018 Phạm Văn Khoa CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 867826977 2
15 2120030082 Bùi Anh Kiệt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 339916652 3
16 2120110045 Nguyễn Văn Linh CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F 869961043 4
17 2120030050 Nguyễn Tấn Lộc CCQ2003B Công nghệ kỹ thuật cơ khí B 385028772 5
18 2121030015 Nguyễn Hoàng Lực CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 849222519 6
19 2121030034 Võ Văn Mãi CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 376485159 7
20 2121030158 Trần Thế Mỹ CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 378736605 8
21 2120270179 Trương Nhật Nam CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F 388782280 9
22 2120030121 Nguyễn Vân Nam CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 389760087 10
23 2120030090 Trương Công Nghĩa CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 378934054 11
24 2121030001 Cao Thành Niên CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 907742202 12
25 2120030160 Nguyễn Chí Phát CCQ2003E Công nghệ kỹ thuật cơ khí E Trần Trung Kiên 0975881618 1
26 2120030124 Bùi Hiệp Phước CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 333169447 2
27 2120030181 Tôn Văn Quí CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F 3
28 2121030003 Trần Văn Thi CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 329320948 4
29 2120030062 Nguyễn Thanh Thiên CCQ2003B Công nghệ kỹ thuật cơ khí B 705995036 5
30 2118030248 Lại Hoàng Thiện CCQ1803D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 974857088 6
31 2120030132 Hồ Văn Thống CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D 973044356 7
32 2120030101 Nguyễn Minh Trí CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 374717728 8
33 2121030012 Trần Văn Triều CCQ2103A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 983962507 9
34 2120030102 Trần Thanh Tùng CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 962733750 10
35 2120030104 Nguyễn Văn Ty CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C 398224566 11

Bài viết khác