THÔNG BÁO BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 44

29-06-2023 Mạnh Sơn

THÔNG BÁO
V/V BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ – KHÓA 44

Khoa Cơ Khí thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa 44 năm 2023 như sau:
1. Hội đồng bảo vệ KLTN

❖ Địa điểm: phòng Thực hành CNC.
❖ Thời gian: 7h30 thứ 7 ngày 01/07/2023.
❖ Quyết định thành lập hội đồng, danh sách hội đồng bảo vệ, phòng bảo vệ, Khoa đã thông
báo đến GVHD và nhóm sv thực hiện trước ngày bảo vệ 1 tuần.
2. Trong buổi Bảo vệ KLTN

❖ Sinh viên/Nhóm sinh viên trình bày chuẩn bị trước phần báo cáo của nhóm, đảm báo đúng giờ.

❖ Sinh viên/Nhóm sinh viên tham gia trang phục nghiêm túc, có mặt trước 15 phút.
❖ Sinh viên/Nhóm sinh viên trình bày tối đa 15 phút. GV phản biện đọc nhận xét và đặt
câu hỏi. Sinh viên trả lởi các câu hỏi của phản biện và của các thành viên.
❖ Nếu Hội đồng yêu cầu chỉnh sữa, thì sinh viên phải thực hiện và có xác nhận của GVHD,
và nộp về Khoa (Cô Liên) cuốn Luận văn đã chỉnh sửa kèm file pdf Luận văn.

Bài viết khác